.

تجهیزات آزمایشگاههای (باغباني-زراعت-گياه پزشكي و.. )

تجهیزات این گروه شامل:

  1. تجهیزات گروه گياه پزشكي
  2. تجهیزات گروه خاك و آب
  3. تجهیزات گروه زراعت و اصلاح نباتات
  4. تجهيزات گروه زمين شناسي
  5. تجهيزات گروه باغباني
  6. تجهيزات گروه بيوتكنولوژي
  7. تجهيزات گروه دامپزشكي
  8. تجهيزات گروه جنگلها, مراتع و منابع طبيعي
  9. تجهيزات گروه هواشناسي

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با آبنوس طب تماس حاصل نمایید.

© 2014 کلیه حق و حقوق این سایت متعلق به شرکت آبنوس طب می باشد