.

تجهیزات پزشکی ( پاتولوژي -آناتومي - فيزيولوژي و..)

تجهیزات این گروه شامل:

  1. تجهيزات گروه آنا تومي
  2. تجهيزات گروه جنين شناسي
  3. تجهيزات گروه ايمني شناسي
  4. تجهيزات گروه انگل و قارچ شناسي
  5. تجهيزات گروه فيزيو لوژيي
  6. تجهيزات گروه ژنتيك
  7. تجهيزات گروه پاتولوژي

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با آبنوس طب تماس حاصل نمایید.

© 2014 کلیه حق و حقوق این سایت متعلق به شرکت آبنوس طب می باشد